TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Zbigniew PAWELEC, Marcin KOSTRZEWA, Mohammed BAKAR
WPŁYW WARUNKÓW DYSPERGOWANIA MONTMORYLONITU W ŻYWICY EPOKSYDOWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I MORFOLOGIĘ NANOKOMPOZYTÓW

W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych i morfologii nanokompozytów polimerowych z osnową epoksydową i glinokrzemianem. Jako napełniacz zastosowano montmorylonit (MMT) Closite 30B. Stwierdzono, że jego obecność korzystnie wpływa na właściwości mechaniczne żywicy epoksydowej. Zastosowano kilka sposobów dyspergowania MMT w żywicy epoksydowej: dyspergowanie mechaniczne, (prędkość obrotowa 9500 i 20500 obr./min), dyspergowanie ultradźwiękowe (amplituda 50 i 100%) oraz metodę skojarzoną łączącą dyspergowanie mechaniczne i ultradźwiękowe (prędkość 9500 obr./min, amplituda 100%). Czas dyspergowania był jednakowy dla wszystkich metod (10 min). Właściwości wytrzymałościowe nanokompozytów zależą istotnie od sposobu dyspergowania napełniacza. Wyniki badań otrzymane za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) i szerokokątowej dyfraktometrii rentgenowskiej (WAXS) wskazują, że uzyskano równomierne zdyspergowanie napełniacza i exfoliację warstw glinokrzemianu.

Plik artykułu:

2015-06-23-Tribo-11v42n5_p169_180.pdf

Publikacja:

5/2011

Strony:

169 - 180
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.