TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Alicja LABER
MODYFIKOWANIE WARUNKÓW PRACY WĘZŁA TARCIA OLEJAMI Z DODATKAMI EKSPLOATACYJNYMI NA BAZIE ŚRODKÓWSMARNYCH STAŁYCH

W artykule przedstawiono rezultaty badań stosowania w czasie eksploatacji dodatków na bazie środków smarnych stałych miedzi i ołowiu oraz dwusiarczku molibdenu do oleju smarowego AN68 i CE/SF SAE 15W/40. Rezultaty badań wyznaczono za pomocą aparatu czterokulowego testera T-02 poprzez następujące wskaźniki własności smarnych: obciążenie zespawania Pz, obciążenie niezacierające Pn, wskaźnik zużycia pod obciążeniem Ih oraz obciążenie niezacierające Pt. Wskaźniki pozwoliły na określenie pozytywnego lub negatywnego wpływu dodatków eksploatacyjnych na właściwości przeciwzatarciowe i przeciwzużyciowe.

Plik artykułu:

2015-06-23-Tribo-11v42n5_p137_145.pdf

Publikacja:

5/2011

Strony:

137 - 145
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.