TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Maciej KWAŚNY, Jacek SPAŁEK
WSPOMAGANIE OCENY PRZEBIEGU PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH POPRZEZ POMIAR I ANALIZĘ DRGAŃ GENEROWANYCH W TEŚCIE ZATARCIOWYM

W opracowaniu przedstawiono syntetycznie uzyskane w ostatnich latach w Instytucie Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej wyniki badań w zakresie identyfikacji procesów tarcia i zużycia na poziomie badań elementarnych przeprowadzanych na tribometrze Amslera. Na tym tribometrze realizowane są badania skojarzenia dwóch próbek walcowych toczących się po sobie z określonym poślizgiem. Skojarzenie takie jest modelem kinematycznym współpracy kół przekładni z ewolwentowym zarysem zębów. Uzyskane w badaniach doświadczalnych wyniki (ujęte w tablicy oraz na zamieszczonych w pracy rysunkach) wskazują, że w czasie kolejnych, następujących po sobie odcinków testu zatarciowego wraz ze wzrostem stopnia obciążenia rośnie wartość skuteczna amplitudy drgań rejestrowanych na głowicy tribometru. Wzrosty te najsilniej występują w charakterystycznym paśmie o częstotliwości środkowej wynoszącej około 440 Hz. Uogólnienie tych interesujących wyników wymaga dalszych badań, prowadzonych przez autorów.

 

 

Plik artykułu:

2015-06-23-Tribo-11v42n5_p129_135.pdf

Publikacja:

5/2011

Strony:

129 - 135
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.