TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Jolanta IŁOWSKA, Bartłomiej BERESKA, Jolanta DRABIK, Rafał KOZDRACH
ODPORNOŚĆ OKSYDACYJNA I WŁAŚCIWOŚCI SMARNE STABILIZOWANYCH ROŚLINNYCH BAZ OLEJOWYCH

Zastosowanie modyfikacji procesu oksypolimeryzacji oleju roślinnego z wykorzystaniem inhibitora Irgaoxu i/lub przedmuchu mieszaniny reakcyjnej gazem inertnym miało na celu uzyskanie stabilizacji właściwości otrzymanych olejów. Stwierdzono, że modyfikacja procesu oksypolimeryzacji ma wpływ na stabilność oksydacyjną oraz właściwości smarne uzyskanych olejów. Wyznaczono odporność i stabilność uzyskanych olejów na proces utleniania na podstawie analizy termicznej określając temperaturę początku utleniania i czas indukcji utleniania. Odporność olejów na przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe oddziaływania oceniono stosując standardowe testy tribologiczne rozszerzone o badania w warunkach zacierania.

Modyfikacja procesu oksypolimeryzacji oleju roślinnego, w którym otrzymano oleje o wyższych klasach lepkości wpłynęła na wzrost odporności na utlenianie oraz zwiększenie trwałości filmu smarowego.

 

Plik artykułu:

2015-06-23-Tribo-11v42n5_p069_080.pdf

Publikacja:

5/2011

Strony:

069 - 080
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.