TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Jolanta DRABIK
ODPORNOŚĆ OKSYDACYJNA KOMPOZYCJI OLEJOWYCH PO TE-STACH W WĘZŁACH TARCIA

Do oceny wpływu wymuszeń cieplnych węzła tarcia na zmiany jakościowe zachodzące w olejach bazowych zastosowano skaningową analizę różnicową (DSC). Badania tribologiczne prowadzono wykorzystując tester kula–tarcza w warunkach kontrolowanego grzania węzła tarcia, w skojarzeniu stal–stal w obecności ocenianych olejów. W pracy przedstawiono charakterystyki tribologiczne uzyskane dla badanych olejów w zależności od temperatury, w której prowadzono test. Przedstawiono zależność pomiędzy temperaturą testu tribologicznego a odpornością oksydacyjną badanych olejów, co skutkowało zmianą współczynnika tarcia stalowego skojarzenia typu kula–tarcza.

Plik artykułu:

2015-06-23-Tribo-11v42n5_p049_058.pdf

Publikacja:

5/2011

Strony:

049 - 058
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.