TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Piotr CZAJA, Jerzy CYBO, Joanna MASZYBROCKA, Adrian BA-RYLSKI, Jacek MICHNIOWSKI
BADANIE METODĄ EPR WOLNYCH RODNIKÓW W POLIMERZE UHMWPE STOSOWANYM W BIOMEDYCZNYCH WĘZŁACH TARCIA

W artykule zostały przedstawione wyniki badań EPR wolnych rodników dla dwu gatunków polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej: GUR 1020 i GUR 1050, poddanych napromieniowaniu wiązką elektronów o energii 10 MeV i o krotności napromieniowania i = 1, 2, 3, 4, 6, dawką o mocy 26 kGy. Wraz ze wzrostem dawki promieniowania zwiększa się ilość wolnych rodników w badanym materiale. Zarówno w przypadku polietylenu GUR 1020, jak i GUR 1050 nie obserwuje się stanu nasycenia przy maksymalnej dawce promieniowania równej 156 kGy. Świadczyć to może o zbliżonej odporności radiacyjnej badanych materiałów.

Plik artykułu:

2015-06-23-Tribo-11v42n5_p039_047.pdf

Publikacja:

5/2011

Strony:

039 - 047
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.