TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Łukasz WOJCIECHOWSKI
WYKORZYSTANIE PRACY ADHEZJI I SKŁADOWYCH SWOBODNEJ ENERGII POWIERZCHNIOWEJ DO TRIBOLOGICZNEJ ANALIZY STANU WARSTWY WIERZCHNIEJ

W pracy przedstawiono tribologicznego aspekty wykorzystania stanu energetycznego warstwy wierzchniej do opisu właściwości systemu tribologicznego. Dla przykładu dokonano oceny stanu energetycznego warstwy wierzchniej stali 42CrMo4 po nagniataniu. Oceny tej dokonano w oparciu o wartości swobodnej energii powierzchniowej i jej składowych wyznaczonych metodą kwasowo-zasadową. Dodatkowo obliczono pracę adhezji w układzie stal 42CrMo4–olej parafinowy oraz zmierzono zwilżalność nim powierzchni badanej stali. Otrzymane wyniki skomentowano w kontekście mechanizmów odpowiedzialnych za zużywanie i zacieranie adhezyjne.

Plik artykułu:

2015-06-22-Tribo-11v42n6_p269_282.pdf

Publikacja:

6/2011

Strony:

269 - 282
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.