TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Magdalena TRZOS
ZMIENNOŚĆ WYNIKÓW W ZAGADNIENIACH POWTARZALNOŚCI I ODTWARZALNOŚCI WYZNACZENIA CHARAKTERYSTYK TRIBOLOGICZ-NYCH

Przedstawione w artykule rozważania dotyczą zagadnienia zmienności wyników badań tribologicznych prowadzonych w warunkach laboratoryjnych przy określonych parametrach procesu tarcia. Zmienność wyników badań analizowano w dwóch aspektach; pierwszy związany był z powtarzalnością charakterystyk tribologicznych: współczynnika tarcia i wartości zużycia, drugi dotyczył odtwarzalności wyników na różnych tribotesterach. Badaniom poddano charakterystyki tribologiczne trzech różnych skojarzeń materiałowych. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono zależność zmienności badanych charakterystyk od parametrów procesu. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano dobrą odtwarzalność współczynnika tarcia oraz przy wyznaczonych parametrach procesu również niewielką zmienność w powtórzeniach badań szczególnie na tribotesterze T10V. W przypadku badań zmienności zużycia zaobserwowano silną jej zależność od skojarzenia materiałowego. Tylko dla skojarzenia materiałowego stal–ceramika na podstawie wartości współczynnika zmienności stwierdzono dobrą powtarzalność i odtwarzalność wyznaczanej charakterystyki w określonych warunkach prowadzenia procesu. Pomiary zużycia dla skojarzeń stal z powłoką CrN–ceramika oraz stal–stal nie są powtarzalne oraz odtwarzalne w przyjętym obszarze parametrów procesu tarcia.

Plik artykułu:

2015-06-22-Tribo-11v42n6_p227_239.pdf

Publikacja:

6/2011

Strony:

227 - 239
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.