TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Czesław KOZIARSKI, Zbigniew FERENC
ZAGADNIENIA CIEPLNE W MECHANIZMIE SPRZĘŻENIA ELEMENTÓW TOCZNYCH

W pracy przedstawiono mechanizm sprzężenia elementów tocznych uwzględniający poślizgi geometryczne, sprężyste oraz poślizgi wynikające z odkształceń plastycznych w miejscach rzeczywistego styku. Ponadto uwzględniono: różnice wartości współczynników tarcia kinematycznych i statycznych, poślizgi powodowane różnicą temperatury w polu styku elementów tocznych. Są w nim też uwzględnione siły bezwładności wywoływane nie tylko przemieszczeniami stycznymi, ale też powodowane odkształceniami promieniowymi, które wywołują dodatkowe przyspieszenia dośrodkowe oraz obwodowe, nazywane przyspieszeniami Coriolisa.

Plik artykułu:

2015-06-22-Tribo-11v42n6_p115_124.pdf

Publikacja:

6/2011

Strony:

115 - 124
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.