TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Danuta KOTNAROWSKA
WPŁYW KĄTA PADANIA CZĄSTEK EROZYJNYCH NA INTENSYWNOŚĆ ZUŻYWANIA EROZYJNEGO POWŁOK POLIURETANOWYCH

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań wpływu kąta padania cząstek elektrokorundu na kinetykę zużywania erozyjnego powłok poliuretanowych. Badano trójwarstwowe powłoki poliuretanowe o grubości 190 µm. Średnia twardość powłok wg Buchholtza (PN-EN ISO 2815:2000) wynosiła 85. Natomiast parametry chropowatości powierzchni powłok stanowiły odpowiednio: Ra = 0,21 µm oraz Rz = 0,97 µm. Prowadzono badania erozyjne powłok dla kąta padania α  =  (25, 45, 75)°. Wykorzystano do tego celu aparat zalecany w polskiej normie PN-76/C-81516. Zamontowano w nim specjalny uchwyt, umożliwiający badania dla różnych kątów padania cząstek erozyjnych. Aparat ten umożliwiał swobodne spadanie cząstek erozyjnych z wysokości h = 0,94 m. Rezultaty badań udowodniły, że im mniejszy był kąt padania cząstek erozyjnych, tym intensywniejszemu zużywaniu erozyjnemu ulegały powłoki poliuretanowe. Największą intensywność zużywania erozyjnego (I = 4,72 µm/kg) wykazała powłoka, poddana oddziaływaniu cząstek erozyjnych, uderzających w powłokę pod kątem 25°. W tym przypadku dominowało mikroskrawanie powłoki. Natomiast najmniejszą intensywność zużywania erozyjnego (I = 0,83 µm/kg) obserwowano dla α = 75°, gdy dominowało zużycie deformacyjne powłok.

Plik artykułu:

2015-06-22-Tribo-11v42n6_p107_114.pdf

Publikacja:

6/2011

Strony:

107 - 114
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.