TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Tomasz KMITA
WŁAŚCIWOŚCI WARSTW TLENKOWYCH AL2O3 OTRZYMYWANYCH METODĄ ANODOWANIA IMPULSOWEGO

W pracy przedstawiono właściwości tribologiczne tlenkowych warstw powierzchniowych Al2O3 na stopie aluminium EN-AW5251 otrzymywanych metodą anodowania impulsowego. Proces anodowania impulsowego prowadzono, stosując prostokątne przebiegi prądu o zmiennej częstotliwości (200÷0,02 Hz) oraz zmiennym wypełnieniu impulsu (100÷40%). Badania tribologiczne wytworzonych impulsowo warstw Al2O3 prowadzono w skojarzeniu ślizgowym bezsmarowym z tworzywem PEEK/BG. Testy tribologiczne prowadzono w ruchu posuwisto-zwrotnym na stanowisku badawczym T-17 (węzeł trzpień–płytka). Uzyskane wyniki badań wskazują, iż zastosowanie metody impulsowej o prostokątnym przebiegu prądu podczas anodowania stopu aluminium pozwala na korzystną modyfikację właściwości tribologicznych tlenkowych warstw powierzchniowych Al2O3 współpracujących ślizgowo z polimerami niskotarciowymi.

 

Plik artykułu:

2015-06-19-Tribo-11v42n6_p099_105.pdf

Publikacja:

6/2011

Strony:

099 - 105
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.