TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Monika GIERZYŃSKA-DOLNA, Marcin LIJEWSKI, Tomasz WIŚNIEWSKI, Janusz MAGDA
BADANIE TRIBOLOGICZNE IMPLANTÓW SZTUCZNYCH DYSKÓW KRĘGOSŁUPA

W artykule omówiono metody leczenia dysfunkcji kręgosłupa za pomocą implantowania sztucznych krążków międzykręgowych. Wskazano na materiałowe i konstrukcyjne wymagania, które powinien spełniać implant. Podano wyniki badań tribologicznych prowadzonych na symulatorze kręgosłupa zaprojektowanym i wykonanym w Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu.

Plik artykułu:

2015-06-19-Tribo-11v42n6_p087_097.pdf

Publikacja:

6/2011

Strony:

087 - 097
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.