TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Sławomir BŁASIAK, Czesław KUNDERA
WPŁYW WARUNKÓW EKSPLOATACJI NA WŁASNOŚCI CIEPLNE BEZSTYKOWEGO USZCZELNIENIA CZOŁOWEGO

W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dotyczących wpływu parametrów eksploatacyjnych na rozkłady temperatury w elementach konstrukcyjnych oraz w warstwie medium rozdzielającej pierścienie. Sformułowany model matematyczny składający się ze wzajemnie sprzężonych równań różniczkowych cząstkowych rozwiązano numerycznie w oparciu o własny program komputerowy. Do rozwiązania równań o pochodnych cząstkowych zastosowano metodę objętości skończonej (FVM).

Plik artykułu:

2015-06-19-Tribo-11v42n6_p041_051.pdf

Publikacja:

6/2011

Strony:

041 - 051
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.