TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Jacek PRZEPIÓRKA, Marian SZCZEREK
DOBÓR ELEMENTU STALOWEGO DO POLIMEROWO – METALOWYCH WĘZŁÓW TARCIA

Zbadano charakterystyki tarciowo zużyciowe polimerowo–metalowych węzłów tarcia pracujących w powietrzu oraz w atmosferze gazu obojętnego w warunkach tarcia technicznie suchego. Elementami testowymi były: stal 45, żelazo Armco oraz stal nierdzewna współpracująca z polietylenem UHMW, przy czym badania prowadzone były w obecności tlenu atmosferycznego oraz w obecności argonu. Otrzymane wyniki dowodzą, że powszechne stosowanie na element współpracujący z polimerami stali 45, z uwagi na łatwość utleniania się, charakteryzuje duży udział negatywnych oddziaływań w strefie tarcia, czego efektem są niekorzystne charakterystyki tribologiczne. 

Plik artykułu:

2015-06-17-Tribo_13v44n6_p099_108.pdf

Publikacja:

6/2013

Strony:

099 - 108
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.