TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Dariusz OZIMINA, Monika MADEJ, Aneta BUGAJSKA, Karolina WITASZEK, Stanisław PŁAZA, Ewa OZIMINA, Tadeusz KAŁDOŃSKI
ZJAWISKA TRIBOELEKTRYCZNE PODCZAS TARCIA ELEMENTÓW Z POWŁOKAMI DLC

W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych dla elementów z powłoką DLC oraz  dla stali jako układu odniesienia, którego właściwości są stosunkowo powszechnie znane. Analizę przeprowadzono pod kątem właściwości tribologicznych, oceny zmian struktury geometrycznej powierzchni SGP oraz generowanych ładunków triboelektrycznych – mikroprądów tarcia. Badania prowadzono w warunkach tarcia technicznie suchego i ze smarowaniem olejem syntetycznym polialfaolefinowym PAO-8 na testerze T-01M z oprzyrządowaniem peryferyjnym do rejestracji generowanych ładunków triboelektrycznych. W opracowaniu podkreślono wpływ energii i jej przemian na przebieg tarcia i procesów zużycia oraz właściwości tworzonych przeciwzużyciowych warstw wierzchnich.

Plik artykułu:

2015-01-21-Tribo-14v45n6_p113-126.pdf

Publikacja:

6/2014

Strony:

113 - 126
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.