TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Michał MICHALAK, Remigiusz MICHALCZEWSKI, Jan WULCZYŃSKI
MODYFIKACJA TRIBOLOGICZNEGO URZĄDZENIA BADAWCZEGO T-21, PRZEZNACZONEGO DO BADANIA MATERIAŁÓW W WYSOKIEJ TEMPERATURZE

Z tribologicznymi badaniami wysokotemperaturowymi elementów, zwłaszcza ceramicznych lub z powłokami, związanych jest wiele problemów technicznych. Do głównych problemów konstrukcyjnych należą: sposób mocowania elementów testowych oraz zadanie i stabilizacja temperatury warstwy wierzchniej elementów testowych. Niestety każde z istniejących rozwiązań stosowanych w dostępnych komercyjnie urządzeniach, ma wady. W pracy zaprezentowano autorskie rozwiązania obejmujące zmianę sposobu mocowania elementów testowych (kulki i tarczy) oraz zadawania i stabilizacji temperatury w komorze badawczej. Opracowane rozwiązania zastosowano na stanowisku T-21 typu kula/trzpień-tarcza. Wykonane badania weryfikacyjne potwierdziły poprawność przyjętych rozwiązań.

Plik artykułu:

2015-01-21-Tribo-14v45n6_p079-096.pdf

Publikacja:

6/2014

Strony:

079 - 096
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.