TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Piotr KOSTENCKI, Beata BIAŁOBRZESKA
ZASTOSOWANIE LINIOWEGO WSKAŹNIKA ZUŻYCIA DO OCENY ODPORNOŚCI ŚCIERNEJ LEMIESZY PŁUŻNYCH

Celem pracy jest zaprezentowanie metody oceny odporności na zużywanie ścierne lemieszy płużnych z zastosowaniem liniowego wskaźnika zużycia, który nazwano miejscową jednostkową zmianą obrysu. Wskaźnik ten opracowano na bazie bezwzględnej zmiany obrysu elementów i uprawionego przez nie areału lub wykonanej drogi tarcia. Wykorzystując powyższy wskaźnik, ocenie poddano części dziobowe i części trapezowe dzielonych lemieszy, wykonane z trzech gatunków stali z dodatkiem boru, tj. stali borowej do obróbki cieplnej B27, stali Hardox 500 i stali stosowanej przez przedsiębiorstwo Lemken. Elementy użytkowano w warunkach gleb piaszczystych. Intensywność ścierania dziobów wynosiła 9,92÷12,09 mm·ha-1 (0,47÷0,57 mm·km-1), a części trapezowych - 2,09÷2,48 mm·ha-1 (0,10÷0,12 mm·km-1). Największą intensywnością ścierania cechowały się lemiesze wykonane z hartowanej objętościowo stali B27, a najmniejszą - elementy wykonane ze stali stosowanej przez firmę Lemken.

 

 

Plik artykułu:

2015-01-21-Tribo-14v45n6_p067-078.pdf

Publikacja:

6/2014

Strony:

067 - 078
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.