TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Zygmunt HADUCH SUSKI, Jorge LOZANO ANDRADE, Alan GARCÍA RODRÍGUEZ, Hernán R. GONZÁLEZ, Erick RODRÍGUEZ
ZWIĘKSZENIE TRWAŁOŚCI ROLEK DO FORMOWANIA RUR

Przemysł wytwarzania rur stosuje różne metody i techniki ich produkcji, jednak formowanie rur stalowych ze szwem ma największe osiągnięcia na rynku. Podstawowe narzędzie do ich formowania, czyli rolki są tradycyjnie wykonywane ze stali narzędziowych o wysokiej zawartości chromu, na przykład stali narzędziowej D2. Jednak, jakość rur nowej generacji wykonywanych ze stali o wyższej wytrzymałości i twardości wymaga zastosowania nowych materiałów przewyższających właściwości mechaniczne stali D2. Zaistniała, więc konieczność zmian technologii, przeprojektowanie narzędzi, przebadanie nowych materiałów i opracowanie odpowiedniej obróbki cieplnej, zapewniając im dłuższą żywotność i zmniejszenie przestojów w celu spełnienia oczekiwań produkcyjnych.W niniejszym projekcie zostały przeanalizowane i ocenione, najlepsze opcje przedstawione na rynku narzędzi do pracy na zimno, w celu zwiększenia żywotności istniejących narzędzi (stal D2). Ocenę przeprowadzono w  warunkach laboratoryjnych zbliżonych maksymalnie do parametrów produkcyjnych. Wykorzystano tester do badań tribologicznych  (T - 05) i wykonano badania dynamiczne (próba Charpy'ego) . Wykazano przydatność nowych materiałów i możlowość uzyskania oszczędności.

Plik artykułu:

2015-01-21-Tribo-14v45n6_p043-066.pdf

Publikacja:

6/2014

Strony:

043 - 066
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.