TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Leszek GRABKA, Stanisław SZWEDA
IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW TRIBOLOGICZNYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH WSPÓŁPRACĘ ELASTOMEROWEGO PIERŚCIENIA USZCZELNIAJĄCEGO Z WAŁEM

W opracowaniu przedstawiono propozycję opisu, dotychczas w małym stopniu rozeznanych, zjawisk tribologicznych występujących przy współpracy elastomerowego pierścienia uszczelniającego z warstwą wierzchnią wału. Zastosowano metodę analizy wymiarowej, wyróżniając cztery kryteria podobieństwa modelowego, od których zależy moment oporów ruchu występujący w rozpatrywanym węźle tribologicznym. Zaproponowano sposób wykorzystania wyników standardowo przeprowadzanych badań techniczno – wdrożeniowych pierścieni uszczelniających do wyznaczania wykładników potęgowych występujących w uzyskanym równaniu kryterialnym. Przedstawiono wstępne rezultaty identyfikacji parametrów charakteryzujących zależność momentu tarcia od cech  konstrukcyjno - materiałowych pary tribologicznej.

Plik artykułu:

2015-01-21-Tribo-14v45n6_p033-042.pdf

Publikacja:

6/2014

Strony:

033 - 042
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.