TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Karolina DZIOSA, Monika MAKOWSKA, Marian GRĄDKOWSKI
WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE ELEMENTÓW POKRYTYCH POWŁOKAMI WC/C SMAROWANYCH PODCZAS TARCIA OLEJEM Z ALG

Zbadano właściwości smarne oleju uzyskanego z alg i porównano je z właściwościami smarnymi komercyjnego oleju rzepakowego. W badaniach stosowano olej z alg wytworzony na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Właściwości tribologiczne oceniano na podstawie granicznego obciążenia zużycia (Goz) oraz obciążenia zacierającego (Pt). Badania przeprowadzono z wykorzystaniem aparatu czterokulowego, w którym elementy węzła tarcia (kulki ze stali o średnicy 1/2²) pokryto powłokami typu WC/C o grubości ~2 mm. W takim skojarzeniu materiałowym olej z alg charakteryzuje się lepszymi właściwościami smarnymi niż olej rzepakowy zarówno pod względem działania przeciwzużyciowego, jak i przeciwzatarciowego. Uzasadnione jest więc rozważanie oleju z alg jako zamiennika olejów roślinnych w zastosowaniach technicznych, np. przy komponowaniu ekologicznych materiałów smarowych, przeznaczonych do smarowania węzłów tarcia z elementami pokrytymi powłokami WC/C.

Plik artykułu:

2015-01-21-Tribo-14v45n6_p023-032.pdf

Publikacja:

6/2014

Strony:

023 - 032
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.