TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO
TRIBOLOGIA DLA PRZEMYSŁU I CZŁOWIEKA

W publikacji omówiono zagadnienie od czego zależy współczynnik tarcia w ogólnym przypadku przed wystąpieniem zatarcia elementów maszyn, następnie jak w przypadku sportowych urządzeń, np. sanek, można poprawić parametry tarcia pomiędzy płozami sanek a lodem. Omówiono też współpracę koła lokomotywy z szyną do zwiększenia siły czepności i nowe substancje chłodząco smarujące stosowane do skrawania metali, w czasie której powstaje też powłoka wytworzona na powierzchni toczonego elementu. Na zakończeniepublikacji omówiono nowe projekty i stanowisko badawcze dla badań stawówczłowieka.

Plik artykułu:

2015-08-10-Tribo-12v43n5_p115-136.pdf

Publikacja:

5/2012

Strony:

115 - 136
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.