TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Krzysztof WIERZCHOLSKI
PROGNOZA ZUŻYCIA ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH FORMUŁOWANA JAKO ROZWIĄZANIE RÓWNANIA

Zużycie mikrołożysk w napędach HDD w kolejnych okresach eksploatacyjnych, takich jak kolejne miesiące, lata jest bardzo istotnym problemem procesu eksploatacji komputerów. Jak wynika z badań doświadczalnych, wartość zużycia zależy od wartości obciążenia, rodzaju materiału trących się powierzchni oraz ich chropowatości, środków smarujących, a także czasu trwania eksploatacji. W zależności od wymienionych parametrów rozwój zużycia odbywa się mniej lub bardziej intensywnie. Niniejsza praca za pomocą zależności rekurencyjnych przedstawia algorytm symulujący zużycie mikrołożysk HDD w dowolnym czasie trwania eksploatacji, mając do dyspozycji pomierzone wartości zużycia po dwóch kolejnych latach lub miesiącach pracy łożyska oraz dysponując wiedzą o zmianach i wzroście wartości zużycia zaczerpniętą z dokonanych pomiarów doświadczalnych. Współczynniki rozpatrywanych zależności i równań rekurencyjnych sąściśle uzależnione od wymienionych parametrów eksploatacyjnych.

Plik artykułu:

2014-12-16-Tribo-12v43n5_p199-206.pdf

Publikacja:

5/2012

Strony:

199 - 206
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.