TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Wojciech TARASIUK, Bazyli KRUPICZ
WPŁYW SKŁADU GRANULOMETRYCZNEGO ZAGĘSZCZANEJ MIESZANKI WAPIENNO- PIASKOWEJ NA WSPÓŁCZYNNIK TARCIA ZEWNĘTRZNEGO

W artykule przedstawiono analizę wpływu składu granulometrycznego mieszanki wapienno piaskowej na współczynnik tarcia występujący pomiędzy ścianką matrycy a zagęszczaną mieszanką. Analiza prowadzona była na podstawie danych doświadczalnych uzyskanych w procesie zagęszczania wyselekcjonowanych frakcji granulometrycznych z jednoczesnym pomiarem nacisków bocznych. Do ich opisu posłużono się modelem Amontonsa-Coulomba. Dla wybranych frakcji granulometrycznych wyznaczono średnie wartości współczynników tarcia podczas zagęszczania przy ciśnieniu 20 MPa, tj. zbliżonym do ciśnienia występującego w praktyce.

Plik artykułu:

2014-12-16-Tribo-12v43n5_p191-198.pdf

Publikacja:

5/2012

Strony:

191 - 198
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.