TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Mazhyn SKAKOV, Laila ZHUREROVA, Michael SCHEFFLER
WPŁYW WARUNKÓW OBRÓBKI ELEKTROLITYCZNO-PLAZMOWEJ NA BUDOWĘ STRUKTURALNĄ,

Prezentowana praca poświęcona jest badaniom wpływu różnych sposobów obróbki elektrolityczno plazmowej na zmianę właściwości strukturalno-fazowych i twardości stali 30CrMnSi. Dokonano wyboru procesów obróbki odznaczających się zapotrzebowaniem na małe moce i zasoby materiałowe, co zostało potwierdzone badaniami naukowymi. Wybrane procesy prowadzą do formowania stabilnej struktury ferrytyczno-perlitycznej oraz podwyższają własności mechaniczne stali. Procesy obróbki przeprowadzono przy wyborze różnych parametrów elektrolityczno plazmowych w elektrolicie zawierającym wodny roztwór 10-procentowy węglanu sodu i 10% gliceryny.

Plik artykułu:

2014-12-16-Tribo-12v43n5_p175-182.pdf

Publikacja:

5/2012

Strony:

175 - 182
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.