TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Mazhyn SKAKOV, Bauyrzhan RAKHADILOV, Michael SHEFFLER
ZMIANA STRUKTURY I ODPORNOŚCI NA ZUŻYWANIE STALI P6M5 W WYNIKU OBRÓBKI

W przeprowadzonych badaniach określano charakterystykę mechaniczną stali P6M5 azotowanej i cyjanowanej poprzez obróbkę elektrolityczno-plazmową. Przedstawiono obróbkę elektrolityczno plazmową, która jestprzyszłościowa dla obróbki narzędzi obróbkowych. Badania porównawczestruktury, budowy fazowej stali szybkotnącej P6M5 z modyfikowaną warstwą wierzchnią w trakcie obróbki elektrolityczno-plazmowej prowadzonoz wykorzystaniem mikroskopii skaningowej i optycznej oraz analizy rentgenowskiej.

Plik artykułu:

2014-12-16-Tribo-12v43n5_p165-174.pdf

Publikacja:

5/2012

Strony:

165 - 174
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.