TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Marek GAWLIŃSKI, Janusz ROGULA, Adam BARADZIEJ
ZUŻYCIE USZCZELNIEŃ Z PTFE W ZAWORZE KULOWYM

Zawór kulowy poddano badaniom, w których określono wielkość wycieku wewnętrznego w zależności od liczby cykli otwierania i zamykania elementu roboczego. Do określenia szczelności zaworu wykorzystano metodę detekcji helowej. Przy zamkniętym przepływie mierzono wyciek przy ciśnieniu helu od 0 do 1,6 MPa działającego na kulę w zaworze. Równocześnie określono chropowatość powierzchni kuli i uszczelnienia z PTFE przed badaniami i po wykonaniu 10000 cykli.

Plik artykułu:

2014-12-16-Tribo-12v43n5_p031-038.pdf

Publikacja:

5/2012

Strony:

031 - 038
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.