TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Maciej MATUSZEWSKI, Janusz MUSIAŁ, Michał STYP-REKOWSKI
STOPIEŃ IZOTROPOWOŚCI STRUKTURY POWIERZCHNI ELEMENTÓW MASZYN A PROCES ZUŻYWANIA

W niniejszej pracy przeanalizowano wpływ ukształtowania struktury geometrycznej powierzchni na proces zużywania elementów par kinematycznych ze stykiem konforemnym. Rozmieszczenie śladów obróbki określono stopniem izotropowości struktury. Omówiono cechy warstwy wierzchniej elementów maszyn ze szczególnym uwzględnieniem izotropowości struktury powierzchni. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na zaprojektowanym i wykonanym stanowisku badawczym. Miarami procesu zużywania były: ubytek masy oraz zmiana parametru chropowatości Ra zarejestrowane dla struktur charakteryzujących się różnym stopniem izotropowości, a wiec kształtem i rozmieszczeniem śladów obróbki. Wyniki badań potwierdziły istotność badanych czynników na intensywność procesu zużywania.

 

Plik artykułu:

2014-12-15-Tribo-12v44n6_p121-128.pdf

Publikacja:

6/2012

Strony:

121 - 128
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.