TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Rafał KOZDRACH, Jarosław MOLENDA
TESTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNYCH EKOLOGICZNYCH SMARÓW PLASTYCZNYCH MODYFIKOWANYCH DODATKIEM POLIMEROWO-KRZEMIONKOWYM

W publikacji przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu opracowanego dodatku polimerowo-krzemionkowego na zmianę trwałości zmęczeniowej łożysk smarowanych ekologicznymi kompozycjami smarowymi. Ocenie poddano smary plastyczne nie zawierające modyfikatora jak również zmodyfikowane polimerowo-krzemionkowym dodatkiem. Wykonano badania powierzchniowej trwałości zmęczeniowej (pitting) łożysk smarowanych zarówno kompozycjami nie zawierającymi modyfikatora, jak również kompozycjami smarowymi zmodyfikowanymi dodatkiem polimerowo-krzemionkowym. Następnie oceniono wpływ dodatku w testowanych smarach na zmiany powierzchniowego zużycia zmęczeniowego łożysk. Badania przeprowadzono na aparacie czterokulowym – typ T-03. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań zmęczeniowych stwierdzono, że nowo opracowany dodatek modyfikujący wpływa korzystnie na zmiany powierzchniowej trwałości zmęczeniowej węzłów tarcia smarowanych kompozycjami na bazie oleju mineralnego i roślinnego oraz niekorzystnie na zmiany powierzchniowej trwałości zmęczeniowej węzłów tarcia smarowanych kompozycjami na bazie oleju syntetycznego.

 

Plik artykułu:

2014-12-15-Tribo-12v44n6_p099-112.pdf

Publikacja:

6/2012

Strony:

099 - 112
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.