TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Joanna KORZEKWA
CHARAKTERYSTYKI TRIBOLOGICZNE PARY ŚLIZGOWEJ: WARSTWA Al2O3/WS2 – TWORZYWO SZTUCZNE PEEK/BG

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań tribologicznych skojarzenia warstwa tlenkowa Al2O3 modyfikowana WS2 z tworzywem sztucznym PEEK/BG. Analizowane właściwości tribologiczne obejmują wyniki badań intensywności zużywania materiału PEEK/BG, pomiary współczynnika tarcia węzła ślizgowego oraz wyniki parametrów struktury geometrycznej powierzchni warstw Al2O3/WS2. Wykazano, że dla skojarzeń tworzywa PEEK/BG z warstwami Al2O3/WS2 wytworzonymi w czasie 60 i 80 minut (przy zachowaniu stałej gęstości ładunku elektrycznego 240 A·min/dm2) współczynnik tarcia jest niższy niż dla skojarzenia tworzywa PEEK/BG z Al2O3 niemodyfikowaną. Na podstawie badań profilografometrycznych wykazano, że warstwy Al2O3/WS2 otrzymywane przy stałej gęstości ładunku elektrycznego 240 A·min/dm2 posiadają korzystne parametry SGP dla powierzchni ślizgowych.

 

Plik artykułu:

2014-12-15-Tribo-12v44n6_p051-060.pdf

Publikacja:

6/2012

Strony:

051 - 060
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.