TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Andrzej BATOR, Piotr DUDA, Remigiusz MICHALCZEWSKI, Grzegorz SŁUŻAŁEK, Zygmunt WRÓBEL
ANALIZA SYSTEMÓW ZBIERANIA DANYCH POMIAROWYCH Z URZĄDZEŃ DO BADAŃ TRIBOLOGICZNYCH

Przeprowadzając modelowe badania tribologiczne dążąc do uzyskania wysokiej powtarzalności i odtwarzalności wyników szczególną uwagę zwraca się na precyzyjne zadanie parametrów testu (prędkość ślizgania i obciążenie węzła) oraz kontrolę warunków otoczenia (temperatura, wilgotność). Jednocześnie często marginalizuje się sprawy związane z niedokładnością wykonania próbek. Niedokładności struktury geometrycznej powierzchni i kształtu są często spowodowane dodatkowymi procesami technologicznymi realizowanymi po precyzyjnym wykonaniu bazy próbki. Powoduje to często zwiększenie bicia osiowego i promieniowego próbek. Może to spowodować błędną interpretację pomiaru intensywności zużywania liniowego oraz siły tarcia. W celu wyeliminowania wpływu bicia osiowego na pomiar intensywności zużywania liniowego autorzy opracowali koncepcję oraz zaprojektowali i wykonali zautomatyzowany sterowany komputerowo układ wyzwalania pomiaru charakterystyk tribologicznych w funkcji położenia tarczy, a nie jak dotychczas w funkcji czasu.

 

Plik artykułu:

2014-12-15-Tribo-12v44n6_p025-036.pdf

Publikacja:

6/2012

Strony:

025 - 036
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.