TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Ewa PAWELEC, Elżbieta SIWIEC
SKUTECZNOŚĆ PRZECIWZUŻYCIOWA KOMPOZYCJI SMAROWYCH ZAWIERAJĄCYCH DODATKI TYPU CHO

Celem pracy było zbadanie możliwości zastosowania dodatków CHO, otrzymanych z  surowców porafinacyjnych oleju rzepakowego, jako skutecznych modyfikatorów właściwości przeciwzużyciowych kompozycji olejowych. Przeprowadzone badania  wykazały dominujący wpływ budowy chemicznej oleju w którym są zdyspergowane dodatki a w mniejszym stopniu metody ich otrzymywania na efektywność przeciwzużyciową kompozycji. Stwierdzono wyższą skuteczność przeciwzużyciową dodatków CHO w oleju poli(α)olefinowym (PAO4) niż w oleju poliestrowym (Priolube).

Plik artykułu:

2014-12-08-Tribo-13v44n4_p105-114.pdf

Publikacja:

4/2013

Strony:

105 - 114
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.