TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Monika MAKOWSKA
BADANIE SKŁADU CHEMICZNEGO WARSTW GRANICZNYCH POWSTAJĄCYCH Z UDZIAŁEM EKOLOGICZNEGO ŚRODKA SMAROWEGO

Zbadano skład chemiczny warstw granicznych, powstających na powierzchni stali, smarowanej podczas tarcia (w układzie kula-tarcza) olejem syntetycznym (PAO-4), zawierającym ekologiczny dodatek przeciwzużyciowy pochodzenia roślinnego. Do tego celu zastosowano rentgenowską spektroskopię fotoelektronową (XPS). Na roboczej powierzchni tarcia rejestrowano widma fotoelektronów, głównie żelaza, węgla i tlenu. Mikrostrukturę warstw wierzchnich badano po uprzednim trawieniu jonowym wybranych obszarów roboczej powierzchni tarcia. Stwierdzono, że w wyniku zachodzących przemian powstają produkty organiczne. Skład chemiczny odkładanych warstw zmieniał się wraz z głębokością wytrawiania. W kolejnych warstwach odkrywanych podczas bombardowania roboczej powierzchni tarcia atomami Ar+ wraz ze spadkiem zawartości węgla następował wzrost zawartości żelaza.

 

 

Plik artykułu:

2014-12-08-Tribo-13v44n4_p085-094.pdf

Publikacja:

4/2013

Strony:

085 - 094
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.