TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Albert LEWANDOWSKI
WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE ŻELIWA EN-GJSFP-500-7 NAGNIATANEGO W OBECNOŚCI PREPARATÓW EKSPLOATACYJNYCH NA BAZIE ŚRODKÓW SMARNYCH STAŁYCH I O DZIAŁANIU CHEMICZNYM

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu oleju bazowego SN-150, preparatów eksploatacyjnych do olejów smarowych na bazie metali miękkich (R-2000) oraz o działaniu chemicznym (Motor LIFE) na proces nagniatania żeliwa EN-GJSFP-500-7 oraz na właściwości tribologiczne węzła tarcia przeciwpróbka brąz CuSi3Zn3Mn / próbka nagniatana żeliwo EN-GJSFP-500-7 smarowanego w procesie tarcia olejem bazowym SN-150. Dla celów porównawczych wykonano nagniatanie na sucho. Badania właściwości tribologicznych wykonano za pomocą testera T-05 typu klocek-rolka. Analiza wyników badań, potwierdziła pozytywny wpływ preparatu eksploatacyjnego Motor LIFE na właściwości tribologiczne oraz na poprawę parametru chropowatości powierzchni wg Ra dla próbek nagniatanych na sucho i nagniatanych w obecności oleju bazowego SN-150 oraz preparatu eksploatacyjnego R-2000.

Plik artykułu:

2014-12-08-Tribo-13v44n4_p067-084.pdf

Publikacja:

4/2013

Strony:

067 - 084
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.