TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Andrei KHUDOLEY, Sergei CHIZHIK, Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK, Vladislav CHIKUNOV, Dmitri SHASHOLKO
WYZNACZANIE PARAMETRÓW LEPKOŚCI CIECZY W ULTRA CIENKICH WARSTWACH SMARUJĄCYCH

Niniejsza praca przedstawia nową metodę oszacowania wartości a w konsekwencji pomiaru wartości lepkości nie newtonowskiej cieczy w ultra cienkich warstwach. Stanowisko badawcze składa się zasadniczo z dwóch części: Piezoelektrycznego Kamertona Widelcowego (PTF) oraz Mikroskopu sił Atomowych (AFM). Polega ona na zastosowaniu pomierzonych wartości amplitudy mikro drgań  PTF z mikroskopem sił atomowych oraz na wykorzystaniu odpowiedniego oprzyrządowania. Drgania wywołują wzrost prędkości ścinania a te zmieniają lepkość cieczy. W trakcie pomiarów warstwa badanej cieczy zalega na podkładce materiałowej ciała stałego imitującej warstwę wierzchnią współpracujących powierzchni we węzłach tarcia ślizgowego. Materiał podkładki można zmieniać  w trakcie badań. Tak pomyślana metoda badań może mieć duże zastosowanie w praktyce projektowania mikrołożysk, ponieważ  badania eksperymentalne wykazały, że w ultra cienkich warstwach cieczy smarującej własności materiałowe warstwy wierzchniej a zatem podkładki mają wpływ na kształtowanie się wartości lepkości cieczy smarującej. Lepkość cieczy smarującej w ultra cienkich warstewkach zmienia się wraz z  grubością warstwy. Prezentowana metoda pomiaru lepkości cieczy ma szczególne znaczenie w przypadku cienkich warstewek cieczy o właściwościach nie newtonowskich czyli takich gdzie zmiany prędkości deformacji w trakcie przepływu smarującego mają wpływ na wartość lepkości. Kamerton wykonuje mikro drgania, których amplitudy mierzy się przy użyciu AFM. Drgania powodują zmiany prędkości deformacji cząsteczek cieczy w trakcie przepływu. W konsekwencji uzyskuje się zmiany wartości lepkości, które zostają uchwycone w trakcie opisanej w pracy procedury pomiarowej. Procedura pomiaru została w niniejszej pracy szczegółowo opisana. Według informacji autorów badania takie mogą mieć duże zastosowania w projektowaniu mikrołożysk HDD.

Plik artykułu:

2014-12-08-Tribo-13v44n4_p045-054.pdf

Publikacja:

4/2013

Strony:

045 - 054
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.