TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Jerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI, Marcin KOT
BADANIE MODUŁU SPRĘŻYSTOSCI I MIKROTWARDOSCI WARSTW WIERZCHNICH TŁOKA SAMOCHODOWEGO W ASPEKCIE JEGO ZUŻYCIA

W pracy przedstawiono wyniki badań mikrotwardości i modułu Younga warstw wierzchnich wybranych powierzchni tłoka samochodowego. Pomiarów dokonywano w płaszczu, denku oraz piaście tłoka, w aspekcie określenia stopnia zużycia. Przedstawiono metodykę przeprowadzonych badań oraz scharakteryzowano obiekt badawczy w postaci tłoka Φ 80.0 mm, wykonanego ze stopu aluminiowego. Przedstawiono przebiegi czasowe zadawanego obciążenia P oraz wartości zagłębienia h wgłębnika w powierzchnię próbki piasty, płaszcza oraz denka tłoka. Zamieszczono charakterystyki wartości średnich oraz odchyleń standardowych modułu Younga E w funkcji siły obciążającej Pmax dla wybranych warstw wierzchnich. Dokonano analizy uzyskanych wyników badań oraz sformułowano wnioski końcowe.

Plik artykułu:

2014-12-05-Tribo_13v44n5_p115_125.pdf

Publikacja:

5/2013

Strony:

115 - 125
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.