TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Ewa PAWELEC, Elżbieta SIWIEC
WPŁYW DODATKÓW CHO NA ZMIANĘ SKŁADU WARSTWY WIERZCHNIEJ ŚLADU TARCIA

Przedstawiono wyniki badania wpływu dodatków CHO, rozpuszczonych w oleju PAO4 i oleju Priolube, na zmianę składu warstwy wierzchniej śladu zużycia po testach tribologicznych w warunkach stałego obciążenia węzła tarcia. W tym celu wykonano analizy z zastosowaniem skaningowej mikroskopii elektronowej sprzężonej z mikroanalizą rentgenowską (SEM/EDS), spektroskopii FTIR i Ramana. W śladach tarcia stwierdzono większą niż to wynika ze składu stali, zawartość węgla i tlenu, co może świadczyć o powstawaniu podczas tarcia związków organicznych zabezpieczających węzeł tarcia przed zużyciem.

Plik artykułu:

2014-12-05-Tribo_13v44n5_p077_086.pdf

Publikacja:

5/2013

Strony:

077 - 086
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.