TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Remigiusz MICHALCZEWSKI, Marian SZCZEREK, Waldemar TUSZYŃSKI, Jan WULCZYŃSKI, Maksim ANTONOV
WPŁYW POWŁOK PVD NA ZACIERANIE I PITTING WALCOWYCH KÓŁ ZĘBATYCH

NNajnowsze badania wskazują, że koła zębate pokryte powłokami niskotarciowymi wykazują znacznie większą odporność na zacieranie niż koła stalowe bez powłok. Jednakże czynnikiem limitującym stosowanie tychże powłok na koła zębate jest ich niewystarczająca odporność na powierzchniowe zużycie zmęczeniowe – pitting. W pracy przeprowadzono badania dla dwóch powłok WC/C i MoS2/Ti. Kompleksowe badania kół zębatych przeprowadzono z wykorzystaniem stanowiska pracującego w układzie mocy krążącej oznaczonego T-12U stosując metodę zacierania szokowego (S-A10/16,6R/120) oraz metodę badania pittingu (PT C/10/90). Przeprowadzone badania dowiodły, że koła zębate pokryte powłokami niskotarciowymi wykazują dobrą odporność na pitting. Ponadto dowiedziono, że odporność na pitting zależy nie tylko od rodzaju powłoki, lecz także od tego, które koło zostało pokryte.

 

Plik artykułu:

2014-12-05-Tribo_13v44n5_p055_066.pdf

Publikacja:

5/2013

Strony:

055 - 066
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.