TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Monika MAKOWSKA
WPŁYW TEMPERATURY NA SKŁAD CHEMICZNY WARSTW GRANICZNYCH POWSTAJĄCYCH Z UDZIAŁEM DODATKU SMARNEGO POCHODZENIA ROŚLINNEGO

Zbadano wpływ temperatury na skład chemiczny warstw granicznych, powstających na powierzchni stali, podczas tarcia z udziałem oleju poli-a-olefinowego zawierającego dodatek przeciwzużyciowy pochodzenia roślinnego. Strukturę powstających warstw badano za pomocą rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronowej (XPS). Stwierdzono, że wzrostowi temperatury podczas tarcia towarzyszy zwiększenie intensywności przemian tribochemicznych, przejawiające się wzrostem grubości warstwy produktów, odłożonych na roboczej powierzchni tarcia.

 

 

Plik artykułu:

2014-12-05-Tribo_13v44n5_p045_054.pdf

Publikacja:

5/2013

Strony:

045 - 054
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.