TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Jarosław KACZOR
WPŁYW KSZTAŁTU BIEŻNI ŁOŻYSKA KULKOWEGO NA TRWAŁOŚĆ ŁOŻYSK

Łożyska wału trzypodporowego traktuje się zazwyczaj jako podpory doskonale sztywne o charakterze przegubowym. Książkowe wyznaczanie reakcji i momentów gnących wałów trzypodporowych odbywa się przy uwzględnieniu tylko sprężystości wału. Nie uwzględnia się sprężystości podpór. W rzeczywistości w łożyskach również występują odkształcenia, które powodują dodatkowe ugięcie wału i wpływają na naprężenia kontaktowe łożyskach. Odkształcenia te są zależne m.in. od współczynnika przylegania. Celem tej pracy jest stwierdzenie, jak wpływa współczynnik przylegania na naprężenia kontaktowe łożysk wału trzypodporowego oraz na trwałość łożyskowania. Trwałość łożysk kulkowych zwykłych zależy od czynników konstrukcyjnych, technologicznych i eksploatacyjnych. Wśród czynników (cech) konstrukcyjnych jednym z najistotniejszych jest współczynnik przylegania.

 

 

 

 

Plik artykułu:

2014-12-05-Tribo_13v44n5_p033_044.pdf

Publikacja:

5/2013

Strony:

033 - 044
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.