TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Rafał SUWART
WPŁYW TARCIA NA SPRAWNOŚĆ MASZYN SZYJĄCYCH W PRZEMYŚLE OBUWNICZYM

W artykule zamieszczono wyniki badań tribologicznych maszyny szyjącej z tradycyjnym układem napędowym w odniesieniu do układu napędowego z dodatkowo zastosowanym falownikiem. Innowacyjność opracowania polega na propozycji sterowania maszynami szyjącymi w przemyśle obuwniczym za pomocą falownika, dzięki czemu uzyskuje się znaczne oszczędności energii elektrycznej. Stwierdzono, że sprawność procesu szycia materiałów obuwniczych jest bardzo mała – wynosi od poniżej 1% przy sterowaniu sprzęgłem tarciowym do ok. 3 % przy sterowaniu falownikiem Opracowanie wykazało, że zastąpienie tradycyjnego układu napędowego maszyny szyjącej płaskiej (sprzęgło – silnik trójfazowy) na rozwiązanie z zastosowaniem falownika lub wymianę na silnik z możliwością płynnej regulacji obrotów daje wymierne korzyści ekonomiczne, mniejsze zużycie energii podczas szycia od 2 do 4 razy w zależności od prędkości szycia. Opisane w publikacji badania zrealizowane zostały na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego w Radomiu.

 

 

Plik artykułu:

2014-12-05-Tribo_13v44n6_p135_145.pdf

Publikacja:

6/2013

Strony:

135 - 145
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.