TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Edyta OSUCH-SŁOMKA, Ryszard RUTA
ZASTOSOWANIE CENTRALNYCH ROTATABILNYCH PLANÓW KOMPOZYCYJNYCH W OPTYMALIZACJI PARAMETRÓW METODY BALL-CRATERING

Artykuł przedstawia propozycję wykorzystania centralnych rotabilnych planów kompozycyjnych
[1-5] do wyznaczenia optymalnych wartości parametrów metody ball-cratering, badania zużywania ściernego powłok przeciwzużyciowych. Pokazano zestawy wartości parametrów metody ball-cratering wyznaczone jako układy planu rotatabilnego eksperymentu kompozycyjnego. Na podstawie pomiaru średnic śladów zużycia uzyskanych dla wyznaczonych zestawów wartości parametrów metody zidentyfikowano zależności maksymalnych błędów względnych średnic zewnętrznej i wewnętrznej oraz grubości pierścienia śladu zużycia jako funkcje kwadratowe parametrów metody. Wykorzystując funkcję użyteczności wyznaczono wartości parametrów metody maksymalizujące łączną użyteczność uwzględniającą minimalizację błędu względnego i maksymalizację grubości pierścienia. Wyznaczone parametry pracy węzła tarcia zostały zastosowane do przeprowadzenia biegów tribologicznych mających na celu wyznaczenie współczynnika zużywania ściernego gradientowej powłoki przeciwzużyciowej TiN/TiCN.

Plik artykułu:

2014-12-05-Tribo_13v44n6_p077_086.pdf

Publikacja:

6/2013

Strony:

077 - 086
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.