TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Marek KALBARCZYK, Remigiusz MICHALCZEWSKI, Marian SZCZEREK, Magdalena TRZOS, Jan WULCZYŃSKI
OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW TESTOWYCH W BADANIACH WĘZŁÓW TARCIA Z ELEMENTAMI POKRYTYMI POWŁOKĄ W-DLC

Twarde, cienkie powłoki przeciwzużyciowe, w tym DLC, są coraz częściej stosowane na elementy maszyn. Powłoki tego rodzaju charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi, zapewniają bardzo dobrą odporność na utlenianie i posiadają bardzo dobre właściwości tribologiczne. Dalszy rozwój w tym obszarze wymaga zastosowania odpowiednich metod badawczych, zapewniających możliwie wysoką jakość wyznaczanych wartości wskaźników charakteryzujących właściwości tribologiczne. Istotny problem stanowią rozrzuty wyników badań tribologicznych szczególnie współczynnika tarcia oraz zużycia. W artykule przedstawiono zastosowanie metody optymalizacji parametrów procesu tarcia w badaniach właściwości tribologicznych prowadzonych z wykorzystaniem nanotribometru. Badaniom poddano skojarzenie materiałowe powłoka W-DLC-stal. Wyznaczenie parametrów procesu optymalnych ze względu na rozrzut wyników przeprowadzono metodą optymalizacji zgodną z podejściem Taguchiego. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano zróżnicowanie wpływu analizowanych parametrów na rozrzuty wyników pomiaru oraz wyznaczono wartości optymalne parametrów. Rezultatem przeprowadzonych analiz są zalecenia prowadzenia pomiarów wartości wskaźników tribologicznych z zastosowaniem nanotribometru. 

Plik artykułu:

2014-12-05-Tribo_13v44n6_p035_046.pdf

Publikacja:

6/2013

Strony:

035 - 046
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.